Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Kraje Vysočina